Eelkooliealistele

Kristuse elu 1. osa eelkooliealistele

32,00 €

Kuus õppetundi Jeesuse sünni ettekuulutusest kuni 12 jüngri kutsumiseni. Kasutamiseks advendi ajast kuni jaanuari lõpuni eelkooliealiste rühmas. Komplektis on pildid, lisamaterjalid ja õpetajajuhend.

Hind: 32,00 €

Joosep

19,30 €
Materjalide komplekt Joosepi teema õpetamiseks

Komplektis on kuueks õppetunniks õpetajajuhend, pildialbum ja/või flanellpildid, lisamaterjalid (põhitõed, mänguideed, kordamismängud, kuldsalm, ettepanekud teema süvendamiseks). Tunnid:
1. Armastatud poeg Joosep 2. Joosep Pootifari juures 3. Joosep seletab unenägusid 4. Joosep seletab vaarao unenägusid 5. Vendade esimene reis Egiptusesse 6. Vendade teine reis Egiptusesse

Hind: 19,30 €

Väikelapsed õpivad Jumalat tundma loomise kaudu

9,00 €

Lastetunni materjal 6-12 tunniks väikelaste õpetamiseks pühapäevakoolis või Hea Sõnumi ringis koos värvilise pildialbumiga. Teemad: 1. Jumal loob valguse, vee, taeva ja õhu (esimene ja teine päev) 2. Jumal loob maa, puud ja taimed (kolmas päev) 3. Jumal loob päikese, kuu, tähed, linnud ja kalad (neljas ja viies päev) 4. Jumal loob loomad ja inimesed (kuues ja seitsmes päev) 5. Aadam ja Eeva teevad pattu 6. Kain ja Aabel toovad oma ohvrianni Jumalale. Sissejuhatuses on juhendid materjali kasutamiseks, voolimismassi, savi, rütmipillide ja kostüümide valmistamiseks ning kasutamiseks, ettepanekud tunni planeerimiseks, kuldsalmid ja noodid. Lisamaterjalide hulgas kuldsalmi sümbolid, nimesildid, meisterdamise ideed, töövihik, töölehed jpm

Hind: 9,00 €

Väikelapsed õpivad Jumalat tundma Tema imede kaudu

9,00 €

Lastetunni materjal 6-12 tunniks väikelaste õpetamiseks pühapäevakoolis või Hea Sõnumi ringis koos värvilise pildialbumiga. Teemad: 1. Jeesus tervendab halvatu 2, Jeesus tervendab pimeda Bartimeuse 3. Jeesus vaigistab tormi 4. Jeesus toidab palju inimesi 5. Jeesus äratab Jairuse tütre ellu 6. Jeesus äratab Laatsaruse ellu. Sissejuhatuses on juhendid materjali kasutamiseks, voolimismassi, savi, rütmipillide ja kostüümide valmistamiseks ning kasutamiseks, ettepanekud tunni planeerimiseks, kuldsalmi õppimiseks liigutused ja Maris Lendi viisistatud kolme kuldsalmi noodid. Lisamaterjalide hulgas kuldsalmi sümbolid, nimesildid, meisterdamise ideed, laulu näitlik vahend, töövihik jpm.

Hind: 9,00 €

Väikelapsed õpivad Jumalat tundma Tema Päästja kaudu

9,00 €

Lastetunni materjal 6-12 tunniks väikelaste õpetamiseks pühapäevakoolis või Hea Sõnumi ringis koos värvilise pildialbumiga. Teemad: 1. Jeesus on kiidetud 2. Jeesus on reedetud 3. Jeesus on salatud 4. Jeesus on risti löödud 5. Jeesus tõusis surnuist üles 6. Jeesus läheb tagasi taevasse. Sissejuhatuses on juhendid materjali kasutamiseks, voolimismassi, savi, rütmipillide ja kostüümide valmistamiseks ning kasutamiseks, ettepanekud tunni planeerimiseks, kuldsalmi õppimiseks liigutused. Lisamaterjalide hulgas kuldsalmi sümbolid, nimesildid, meisterdamise ideed, risti ja hauakambri kaardid, rist mäel, meisterdused papp-taldrikuga ja kordamismäng munatopsidega ning evangeeliumi voldik jpm Iga komplekti lõpus on toodud juhend, kuidas juhtida last Kristuse juurde.

Hind: 9,00 €

Väikelapsed õpivad Jumalat tundma Tema Poja kaudu

9,00 €

Lastetunni materjal 6-12 tunniks väikelaste õpetamiseks pühapäevakoolis või Hea Sõnumi ringis koos värvilise pildialbumiga. Teemad: 1. Jeesus, tõotatud Päästja, on sündinud 2. Karjased näevad Jeesust 3. Targad kummardavad kuningate Kuninga ees 4. Jeesus kasvab ja areneb 5. Jeesus alustab oma tööd 6. Matteus ja tema sõbrad kohtuvad Jeesusega. Sissejuhatuses on juhendid materjali kasutamiseks, voolimismassi, savi, rütmipillide ja kostüümide valmistamiseks ning kasutamiseks, ettepanekud tunni planeerimiseks, kuldsalmi õppimiseks liigutused, laulud ja Maris Lendi viisistatud kuldsalmi "Ärge kartke!" noot. Lisamaterjalide hulgas kuldsalmi sümbolid, nimesildid, meisterdamise ideed, näitlik vahend koju kaasa jpm

Hind: 9,00 €

Väikelapsed õpivad Jumalat tundma Tema tõotuste kaudu

9,00 €

Lastetunni materjal 6-12 tunniks väikelaste õpetamiseks pühapäevakoolis või Hea Sõnumi ringis koos värvilise pildialbumiga. Teemad: 1. Jumal aitab Noal ehitada laeva 2. Jumal päästab Noa ja tema pere 3. Jumal õnnistab Aabrahami ja Saarat pojaga 4. Jumal kingib Iisakile naise 5. Jumal aitab Taavetil võita Koljati 6. Jumal aitab Taavetil pidada oma tõotust. Sissejuhatuses on juhendid materjali kasutamiseks, voolimismassi, savi, rütmipillide ja kostüümide valmistamiseks ning kasutamiseks, ettepanekud tunni planeerimiseks, kuldsalmi õppimiseks liigutused ja Maris Lendi viisistatud kuldsalmide noodid. Lisamaterjalide hulgas kuldsalmi sümbolid, nimesildid, meisterdamise ideed, evangeeliumi võtmed jpm

Hind: 9,00 €

Ideede mapp

13,70 €

Järeleproovitud ideed ja näitvahendite ideed piiblitundideks väikelastega. Komplektis juhend vahendite valmistamiseks, taustad ja figuuride ning nukkude meisterdamise ideed.

Hind: 13,70 €

Paulus

7,20 €
Viis tundi Pauluse elust eelkooliealistele

Viis tundi eelkooliealistele flanellpiltidega. 1. Paulusest saab kristlane Damaskuse teel 2. Paulus õpib Jumalale kuuletuma 3. Paulus õpib rõõmustama 4. Paulus kogeb Jumala kaitset 5. Paulus ootab oma autasu. Tunnikavad on detailsed, põimitud laulude, tegevuse ja erinevate ideedega. Lisaks võib kasutada pildialbumitest erinevate stseenide pilte, eriti Pauluse 2. osast, kui tema teekond jõuab Rooma.

Hind: 7,20 €

Lõika, värvi, kleebi ja meisterda UT

5,00 €
Meisterdamise ideed UT tundide juurde

Käelise tegevuse ideed LEÜ Uue Testamendi piiblitundide rikastamiseks. Lisamaterjal on toodud Piibli raamatute järjekorras.

Hind: 5,00 €

Lehed

Telli voog Eelkooliealistele