Väikelapsed õpivad Jumalat tundma Tema Poja kaudu

9,00 €

Lastetunni materjal 6-12 tunniks väikelaste õpetamiseks pühapäevakoolis või Hea Sõnumi ringis koos värvilise pildialbumiga. Teemad: 1. Jeesus, tõotatud Päästja, on sündinud 2. Karjased näevad Jeesust 3. Targad kummardavad kuningate Kuninga ees 4. Jeesus kasvab ja areneb 5. Jeesus alustab oma tööd 6. Matteus ja tema sõbrad kohtuvad Jeesusega. Sissejuhatuses on juhendid materjali kasutamiseks, voolimismassi, savi, rütmipillide ja kostüümide valmistamiseks ning kasutamiseks, ettepanekud tunni planeerimiseks, kuldsalmi õppimiseks liigutused, laulud ja Maris Lendi viisistatud kuldsalmi "Ärge kartke!" noot. Lisamaterjalide hulgas kuldsalmi sümbolid, nimesildid, meisterdamise ideed, näitlik vahend koju kaasa jpm

Hind: 9,00 €