CEF ülemaailmne palvepäev K 2.11.22

LEÜ misjonisõbrad!
Kolmapäeval 3. novembril 2021 toimub CEF/Laste Evangeelse Ühenduse ülemaailmne palvepäev
Palveta Lapsed Eestis Ühenduse töö eest:
1. Jumala kaitset Eesti lastele ja eriti Ukraina lastele
2. Lastetöötajate eest kõigis kogudustes ja visiooni jõuda lasteni evangeeliumiga
3. Ressursside eest erinevateks vajadusteks
4. Projekti eest Jõulud üheskoos 2022

Küsi konkreetseid palvesoove: info@lapsedeestis.ee