CEF ülemaailmne palvepäev 3. nov 2021

LEÜ misjonisõbrad!
Kolmapäeval 3. novembril 2021 toimub CEF/Laste Evangeelse Ühenduse ülemaailmne palvepäev
Palvetame sellel päeval ja kogu nädala laste, perede, lastetöö erinevate valdkondade eest.
Palveta Lapsed Eestis Ühenduse töö eest:
1. Jumala kaitset Eesti lastele
2. Lastetöötajate eest kõigis kogudustes
3. Ressursside eest erinevateks vajadusteks
4. Projekti eest Jõulud üheskoos

Küsi konkreetseid palvesoove: info@lapsedeestis.ee