Veebilehel avastajad.net on avatud SUVEKALENDER

Soovitame koolilastele veebilehte
www.avastajad.net
Sealt leiavad lapsed piibliseiklusi, huvitavat looduse kohta, audio- ja videolugusid ning lastetunde.
Aiamängus osalemiseks saad sisse logimisel 15 preemiapunkti, kood: kids2020
Augustis on avatud SUVEKALENDER 2020. Iga päev avaneb uus aken!
Lastele ja õpetajatele on veebipood. Küsi julgesti nõu ja uueks pühapäevakooliaastaks õppematerjale.
info@lapsedeestis.ee
Olge hoitud ja Jumal õnnistagu teid.
Info:5515 985