CEF ülemaailmne palvepäev 6. novembril

LEÜ misjonisõbrad!
6. novembril toimub CEF/Laste Evangeelse Ühenduse ülemaailmne palvepäev
Palvetame sellel päeval ja kogu nädala laste, perede, lastetöö erinevate valdkondade eest.
Palveta Lapsed Eestis ühenduse töö eest:
1. Laste eest
2. Lastetöötajate eest
4. Ressursside eest erinevateks vajadusteks (koopiamasin ja Hea Sõnumi buss)
5. Täna Jumalat. Tema on hea ja Tema heldus kestab igavesti.
Jeremija 29:12, 13
Küsi konkreetseid palvesoove: info@lapsedeestis.ee