Lastetöö LAAGRISEMINAR 21. märtsil kl 10.30-14.30 Olevistes

LASTELAAGRI seminarile on oodatud kõik, kes suvel lastele laagrit plaanivad.
Teemad:
1. Laagrimeeskond ja ühised eesmärgid suvelaagris
2. Lapse mure ja koduigatsus laagris
3. Reeglite kokkuleppimine
Kohvi/teepaus
13.00-13.45 Eelkooliealiste laste õpetajate kursuse lahtine tund "Näpumängud ja liigutustega laulud"

* LEÜ uudiseid saabuvaks suveks.
* Tutvustame lastelaagri ja ülestõusmispühade materjale.
Info: 5515 985