Jõuluseminar Tartus Kolgata koguduses 7. dets. kl. 10.30-14.30

Ootame Tartu Kolgata koguduses, VESKI 40, kõiki lastetöötajaid ja pühapäevakooliõpetajaid!
ANDA ON ROHKEM, KUI KÜSIDA OSKAD.
Veel teemasid:
1. Saame paremaks jutustajaks - lapsed ootavad jõululugu.
2. Jõuluprogramm "Pilt ja raam" - kooli või lasteaeda.
3. Meisterdame fookustehnikas jõulukaardi.
4. Kirjaklubi uued õppetunnid - Jumal hoolib sinust.

Uue lasterühmaga alustavale õpetajale KINGITUS.
Saadaval rohkesti jõulupidude komplekte ja ideid.
Tule kindlasti ja võta oma jõulumeisterdus ka kaasa!
Info: 55 15985