Kooliaasta avaseminarid Tartus 31.08, Pärnus 3.09, Kuressaares 7.09, Tallinnas 14.09

Kõik lastetöötajad on oodatud kooliaasta avaseminaridele
31. augustil kl. 10.30-14.30 Tartus, Kolgata koguduses
3. septembril kl. 18.00-21.00 Pärnus, Saalemi koguduse
7. septembril kl. 10.30-14.00 Kuressaares, Siioni koguduses

Teemad:
1. Sõnumiga muusika - Marge Palm
2. Hea Sõnum Jeesusest iga lapseni - Kristi Järg
3. Martin Luther - 530. sünniaastapäev - materjal lastele õpetamiseks; suured lisad Eelijale, Eliisale jt.
Praktilisi näpunäiteid ja abi.
Lapsed ootavad innukaid õpetaid nii pühapäevakoolis kui Hea Sõnumi ringides.
Saa motiveeritud ja varustatud.
Tule ise ja kutsu kaaslane.