Laste efektiivne õpetamine I aste

Algkursus kõigile kristlastele, kes soovivad alustada lastetööd oma kodukandis või koguduses. Kursuse pikkus on 30 h.

  • Piibliõpetus lapsest
  • Päästesõnumi õpetamine
  • Piiblitunni õpetamine
  • Lapse nõustamine
  • Kuldsalmi õpetamine
  • Näitlike vahendite kasutamine
  • Kuidas jõuda Hea Sõnumiga ümbruskonna lasteni
  • Hea Sõnumi ringi alustamine
  • Distsipliin